sprava-serveru

SPRÁVA SERVERŮ

 instalace serverů
 správa serverů
 konzultace
Správa sítí je neméně důležitá než správa serveru, jednoduše jedno bez druhého není možno provozovat. Správu sítě poskytujeme pro všechny běžné aktivní prvky předních výrobců. Základem spolehlivého fungování sítě je neustálý monitoring všech síťových prvků, tak aby se závada mohla rychle a efektivně odstranit.
sprava-stanic

SPRÁVA STANIC

 instalace a správa pracovních stanic
 instalace a správa periferií
 konzultace
Server je to nejdůležitější co vám v síti běží a je tedy potřeba klást velký důraz na jeho údržbu a správu. Správu serverů poskytujeme primárně pro platformu Windows ale jsme schopni vyjít vstříc i u jiných platforem. Zabýváme se i virtualizací opět primárně Hyper-V jiné po domluvě.
sprava-site

SPRÁVA SÍTÍ

 instalace nových sítí
 správa sítí
 konzultace
Správa stanic je potřeba zejména pro koncové uživatele počítačů. kteří se dnes a denně potýkají s různými provozními problémy, které jim ztěžují, nebo znemožňují práci.Správu stanic poskytujeme pro všechny typy počítačů, notebooků a periferií, které se běžně používají ve firemním sektoru. Poskytujeme i telefonický helpdesk, přes který je možno vyřešit běžné uživatelské problémy.